EMLÉKEZTETŐ
A Magyar Internet Társaság Egyesület közgyűléséről
Budapest, 2000. november 24.

-


 

 

A Közgyűlés helye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Közgyűlés időpontja: 2000. november 24.

 

Jelen vannak: lásd a 1.sz. melléklet.

 

 

Bakonyi Péter, a MIT elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a napirendet, amelyet a Közgyűlés egyhangúlag elfogadott. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy egyéb elfoglaltsága miatt Nagy Miklós az ülésről kimentését kérte.

 

1. Tájékoztató a MIT elmúlt időszakbeli tevékenységéről és az elkövetkező időszak terveiről.

 

1.1 Bakonyi Péter beszámolt a MIT 2000-évi szakmai feladatainak teljesítéséről és 2001 évi terveiről:

 

- nemzetközi részvétel az ISOC munkájában. A MIT, mint ISOC chapter vállalt kötelezettségének és feladatainak az elmúlt időszakban maradéktalanul eleget tett, aktív résztvevője a munkának;


- az Internet kultúra hazai népszerűsítésének kiemelkedő eseménye volt a 2000. márciusában az ISOC kezdeményezésére hazánkban a MITE szervezésében a HUNGARNET és a Neumann Társaság közreműködésével megrendezett Internet Fiesta volt;


- a MIT 2001 évi tervében ismét szerepel az Internet Fiesta megrendezése, amelynek fókuszában a könyvtárak lesznek.
(2001. március 2-3.) Házigazda az MTA és az OSzK lesz.


 

1.2 Bálint Lajos, a MIT igazgatója a pénzügyi helyzetről tartott tájékoztatót:

 

- A MIT 2000 év nyitómérlege 200,-eFt volt és zárómérleg is várhatóan ennyi lesz. Az éves pénzforgalom - közel 100,-eFt megegyezett a 2000 évi tagdíjbevétellel, amelynek túlnyomó többsége a könyvelés megbízási szerződésének fedezetét képezte. A pontos számszaki adatokat a 2001. februárban elkészülő mérlegbeszámoló tartalmazza.


Határozat: a Közgyűlése a szakmai és pénzügyi beszámolót egyhangúlag elfogadta.  

 

2. Tájékoztató az ISOC Borard of Trustees és az ISOC Advisory Council munkájáról, valamint az ISTF és az ISOC European Coordination Council tevékenységéről.

 

- Bálint Lajos mint a fenti szervezetekben a MITE képviselője részletes ismertetést adott. (ld. 2. sz. melléklet)

A tájékoztatót a Közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette.

 

3. Tájékoztató az NIIF Program helyzetéről és a GEANT projektről

 

- Bálint Lajos tájékoztatójában ismertette az NIIF Program 2000 évi feladatait és elért eredményeit. Külön kiemelte az NIIF nagysebességű, 34/155 Mbps gerinchálózata megvalósításának kimagasló eredményét, valamint a TEN 155 nemzetközi összeköttetésünk jelentőségét. (3.sz.melléklet)

A tájékoztatót a Közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette.

 

4. Domain-regisztrációs helyzetkép.

 

- Martos Balázs az ISzT ügyvezetője adott tájékoztatást a Domain regisztráció aktuális kérdéseiről. (4.sz.melléklet)

Az ismertetőt a Közgyűlés megköszönve, tudomásul vette..

 

5. Áttekintés a hazai hírközlés és informatika jogi szabályozásának helyzetéről, a törvényalkotás előkészítéséről. (5.sz.melléklet)

Bölcskei Imre előadását a Közgyűlés megköszönve, tudomásul vette.

 

6. Tájékoztató az NHIT tevékenységéről. (6.sz.melléklet)

Gordos Géza tájékoztatóját a Közgyűlés megköszönve, tudomásul vette.

 

A elhangzottakhoz hozzászólás, észrevétel, javaslat nem lévén, Bakonyi Péter megköszönve az előadóknak az igen érdekes és értékes előadásokat a Közgyűlést berekesztette.

 

 

Budapest, 2000. december 10.

 

 

Összeállította:

MIT Titkársága(A hivatkozott, de nem csatolt mellékletek megtekinnthetők a MIT titkárságán.)

 


Copyright © Magyar Internet Társaság - Minden jog fenntartva.
Utolsó módosítás - Last modify:
Észrevételek, javaslatok - Notices are welcome to
webmaster@isoc-hu.hu